TRANSPORTI I MALLRAVE
Trainkos ofron transportin e të gjitha llojeve të mallrave nga vendet e ndryshme të botës po ashtu organizimin e transportit përmes partnerëve tanë vendore e ndërkombëtare.
TRANSPORTI I UDHËTARËVE
Trainkos ofron shërbimin e transportit të udhëtarëve brenda dhe jashtë Kosovës.
Po ashtu ju ofrojmë transportin dhe organizimin e udhëtimeve grupore me tren.
TRANSPORTI I KONTEJNERËVE
Trainkos ofron transportin e të gjitha mallrave tuaja me konetejner , gjithashtu ofrojmë organizimin e transportit përmes partnereve tanë vendore/ndërkombëtare
Vesti
-- BILTEN --
  • Ja i Avnia u AMPM

Informacije za Trainkos

Orari i trenave