Kontakti

Trainkos Sh.A. Fushë Kosovë
Operimi me Trena i Hekurudhave të Kosovës “Trainkos” SH.A. 12000
Fushë Kosovë , Sheshi i Lirisë p.n.
TEL: 038/534 – 814
ACC: 1114004229000159 VAT No.: 330141383 Pro Credit Bank
E-mail: marketing@trainkos.com ; info@trainkos.com
www.trainkos.com

Emri i juaj(e kërkuar)

Email i juaj (e kërkuar)

Sukbjekti

Mesazhi

 

Zëdhënës i Kompanisë/Zyrtar Përgjegjës për Qasje ne Dokumete Publike

Behxhet Haziri
E-mail: behxhet.haziri@trainkos.com
Tel: +383(0)38 534 837

 

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim:

Behxhet Haziri
E-mail: behxhet.haziri@trainkos.com
Tel: +383(0)38 534 837

Formulari për Raportim ne Interes Publik – Shkarko

Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve – Shkarko

Rregulloren për Trajtimin e Rasteve – Shkarko