Kabineti i Kryeshefit

Me qëllim të përmbushjes së obligimeve ligjore nga ana e Kryeshefit Ekzekutiv parashihet që të funksionojë edhe pozita Zv/Kryeshef Ekzekutiv dhe Kabineti i Kryeshefit Ekzekutiv.
Kabineti i Kryeshefit ekzekutiv do të përbehet nga stafi administrativ, shefi i kabinetit dhe dy këshilltarë profesionalë.