Transporti i kontejnerëve

 

Trainkos Sh.A ju ofron organizimin e transportit të mallrave tuaja me kontejnerë të të gjitha llojeve nga të gjitha vendet, kryesisht përmes portit të Selanikut deri në Terminalin Hekurudhor “Miradia” në Fushë Kosovë.

Ofrojmë transportin e këtyre llojeve të kontejnerëve:

  • Kontejnerë 10’ këmbë (foot) i thjeshtë,
  • Kontejnerë 20’ këmbë (foot) i thjeshtë,
  • Kontejnerë 30’ këmbë (foot) i thjeshtë,
  • Kontejnerë 40’ këmbë (foot) i thjeshtë,
  • Kontejnerë 40’ këmbë (foot) High Cube,
  • Kontejnerë 20’ këmbë (foot) frigorifer,
  • Kontejnerë 40’ këmbë (foot) frigorifer,
  • Kontejnerë 40’ këmbë (foot) High Cube frigorifer dhe
  • Kontejnerë cisternë, sënduk etj.