Pikat doganore

 

Janë tre pika doganore hekurudhore për zhdoganim e mallrave dhe atë në Hanin e Elezit (orari i punës çdo ditë 24h), Miradi (orari i punës çdo ditë nga 08h-15h) , Peje  (orari i punës çdo ditë nga 08h-16h) dhe në Prishtinë  – në objektin e kompanisë Intereuropa (orari i punës çdo ditë nga 08h-16h).

Personat kontaktues në doganë:

Prishtinë : + 381 38 603 398
Mitrovicë : + 381 28 502 486
Hani i Elezit : + 381 38 502 474
Pejë : + 381 39 410 614