Transporti i mallrave

 

Trainkos Sh.A  ju ofron mundësinë e transportit të të gjitha llojeve të mallrave  duke plotësuar nevojat tuaja të transportit, qëllimi ynë është që përmes asortimanit tonë të shërbimeve, të çmimeve  të volitshme dhe distribuimit të mallrave ,  të ju ofrojmë  oferta konkrete të transportit të mallrave.

Bartësi kryesor i të gjitha aktiviteteve për transport të mallrave nëpër linjat hekurudhore në të cilat operon  Trainkos Sh.A në rolin e organizuesit  të transportit dhe rolin e transportuesit është Departamenti  i Bizneseve Operuese të Trainkos Sh.A.

Në kuadër të shërbimeve të transportit te mallrave Trainkos  Sh.A  ofron transportin e mallrave  konvencionale me vagonë klasik dhe transportin e kombinuar vagonë / kamionë të mallrave .