Arritja e mallit

 

Për arritjen e mallit do të informoheni përmes telefonit, telefaksit dhe E-mail.

Për informata rreth arritjes së dërgesave ju mund të kontaktoni  Sektorin e transportit në  Nr të tel. +381 38 550 550 273  .