Transporti i udhëtarëve

Trainkos Sh.A ofron shërbimin e transportit të udhëtarëve brenda dhe jashtë Kosoves.

Portfolio e shërbimeve të cilat ne i ofrojmë në transportin e udhëtarëve është :

  • Transportin e udhëtarëve në linjën Prishtinë – Pejë – Prishtinë;
  • Transportin e udhëtarëve në linjën Fushë Kosovë – Hani i Elezit – Fushë Kosovë;
  • Transportin e udhëtarëve në linjën Prishtinë – Shkup – Prishtinë;

 

Transporti i brendshëm

Për transport të brendshëm Trainkos  operon me këta trena të rregullt ditor:

  • Treni i Shpejt (IC) –  i cili qarkullon çdo ditë në relacionin Pejë – Prishtinë – Pejë;
  • Treni Lokal  (TL) – i cili qarkullon çdo ditë në  relacionin Pejë – Prishtinë – Pejë;
  • Treni i Lëvizjes së Lirë (TLL) – në relacionin Fushë Kosovë – Hani i Elezit – Fushë Kosovë ;
  • Treni Lokal  (TL) – i cili qarkullon çdo ditë në  relacionin – Fushë Kosovë – Hani i Elezit – Fushë Kosovë;