Çmimet e biletave

Në vazhdim ju paraqesim çmimoren e relacioneve në formë tabelore për Trenin e Pejës , Trenin e Hanit të Elezit dhe Trenin e Shkupit:

Çmimorja e rregullt e trenit të Pejës

 Çmimet e biletave në  Euro Prishtinë Fushë Kosovë Bardh Drenas Klinë
 Pejë 3.00 € 2.80 € 2.50 € 2.20 € 0.80 €
 Klinë 2.20 € 1.80 € 1.80 € 1.20 €
 Drenas 1.20 € 0.80 € 0.60 €
 Bardh 0.60 € 0.30 €
 Fushë Kosovë 0.30 €

Çmimorja e rregullt e trenit të Hanit të Elezit

 Çmimet e biletave në  Euro Prishtinë Fushë Kosovë Lipjan Ferizaj Kaçanik
 Hani i Elezit 2.50 € 2.20 € 1.80 € 1.20 € 0.60 €
 Kaçanik 2.20 € 1.80 € 1.50 € 0.60 €
 Ferizaj 1.50 € 1.20 € 0.80 €
 Lipjan 0.80 € 0.60 €
 Fushë Kosovë 0.30 €