Orari i trenave

Orari i Trenave Vendor

Trainkos SH.A. – Operon me këta trena të rregullt ditor. Për tu njoftuar me orarin e lëvizjes së trenave ju lutem shtypni mbi  relacionet e mëposhtme:

 

PRISHTINË – PEJË – PRISHTINË

Orari i Trenave Ndërkombëtar

Eurorailways  – mundëson përzgjedhjen e stacioneve fillestare dhe të arritjes nëpër qytetet e Unionit Evropian. Per të shikuar planifikimin e  udhëtimeve në Hekurudhat  Evropiane  ju lutem vizitoni linkun  e mëposhtëm:

http://www.eurorailways.com/timetable/index.htm