Arrihet marrëveshja e bashkëpunimit në mes H.K – Trainkos dhe kompanisë New Co Feronikeli

Hekurudhat e Kosovës Trainkos Sh.A.- Arrihet marrëveshja e bashkëpunimit në mes Hekurudhave të Kosovës Trainkos dhe kompanisë New Co Feronikeli në transportin vendor dhe ndërkombëtar të xehës së nikelit si dhe për mirëmbajtjes së vagonëve të mallrave,

Kjo marrëveshje bashkëpunimi tregon qartë seriozitetin e lartë që treguan HK-Trainkos duke qenë lider në ofrimin e shërbimeve kualitative si dhe me çmime konkuruse .

Trainkos Sh.A. lider i pakontestueshëm në transportin hekurudhor në Republikën e Kosovës.

 

img_1286