Njoftimi për ID Kartela

Untitled

 

 

 

 

 

 

Të nderuar Udhëtarë,

Ju njoftojmë se për shkak të kërkesës së madhe për pajisje me ID kartela të HK – Trainkos Sh.A., Menaxhmenti i kompanisë Hekurudhat e Kosovës – Trainkos Sh.A. ka marrë vendim që afati për aplikim me ID kartela të shtyhet edhe për një muaj.

Pajisja me ID kartela do të vazhdojë deri më datën 31 Tetor 2015.