Përurimi i vagonëve të rinj të udhëtarëve shënon rifillimin e operimeve në Linjën Hekurudhore Prishtinë – Pejë – Prishtinë

Hekurudhat e Kosovës Trainkos Sh.A. pas një ndërprerje 2 mujore të qarkullimit të trenave në linjën Prishtinë – Pejë – Prishtinë sot kanë rifilluar operimet në këtë linjë dhe më këtë rast është bërë edhe përurimi i 10 vagonëve të rinj të udhëtarëve.

Në këtë përurim përveç strukturave drejtuese të HK-Trainkos Sh.A e punonjësve të hekurudhave morën pjesë edhe ministri i Ministrisë së Infrastrukturës z. Pal Lekaj si dhe ministri i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik z. Valdrin Lluka. Gjithashtu në këtë ngjarje pjesëmarrës ishin edhe drejtuesit e Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave të Kosovës si dhe udhëheqës nga Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore – Infrakos.

Në fillim të ceremonialit të pranishmeve iu drejtua Kryeshefi Ekzekutiv i HK – Trainkos Sh.A, z. Gelor Shala, i cili theksoi se: Sot kam rastin e veçantë t’ju shpreh mirëseardhje të gjithë juve në këtë ditë të shënuar, ku flotës së mjeteve lëvizëse të Hekurudhave të Kosovës Trainkos Sh.A po i shtohen edhe 10 vagonë të rinj të udhëtarëve, të cilët sot do të bëjnë lëvizjen e parë në linjën hekurudhore Prishtinë – Pejë – Prishtinë pas dy maj ndërprerje të operimeve në këtë linjë.

Vënia në funksion e këtyre vagonëve do të ndihmojë edhe më shumë në ofrimin e shërbimeve sa më cilësore në transportin e udhëtarëve. Dëshira jonë ka qenë dhe mbetet që udhëtarëve tanë të ju ofrojmë siguri, komoditet dhe kushte më të mira të udhëtimit.

Ky është qëllimi jonë, andaj realizimi i projektit do t’i kontribuojë arritjes së tij, theksoi Kryeshefi Gelor shala.

Ndërsa ministri i MZHE z. Valdrin Lluka në fjalimin e tij theksoi se: Pas 2 muajve ndalesë të operimit të trenave në Kosovë, sot realizuam dy gjëra; përuruam 10 vagonët e rinj të udhëtarëve të financuar nga Qeveria e Kosovës, dhe rifilluam operimin e linjës Prishtinë – Pejë – Prishtinë. Mendoj që sistemi Hekurudhor është si një arterie për një shtet, si në aspektin ekonomik ashtu edhe të mirëqenies së qytetarëve.
Prodhuesit tanë vazhdojnë të kenë koston më të lartë të transportit të mallrave në rajon dhe kjo do të ndryshojë shumë shpejtë, tha Ministri Lluka gjatë fjalimit të tij.
 
  Ministria e Infrastrukturës është autoriteti për të cilin HK-Trainkos ofron shërbimet në transportin e udhëtarëve me qëllim të përmbushjes së obligimeve ndaj qytetarëve të vendit. Në këtë ceremoni të pranishmeve iu drejtua edhe ministri i Infrastrukturës z. Pal Lekaj, i cili theksoi se: Ajo që sot na ka shtyrë të jemi bashkërisht, është një qëllim, qëllimi i së mirës së përbashkët e që është qytetari ynë, duke filluar nga nxënësit dhe studentët e që sot korrespondon me 20 vjetorin e sakrificës së studentëve që ne t’ua ofrojmë një shërbim, që shkon në favor të tyre. Sot, është edhe diçka e mirë, sepse nuk ka asnjë problem që nuk zgjidhet atëherë kur është vullneti i të gjithë sektorëve. Ju garantoj se të gjitha do t’i bëjmë në të mirë të zhvillimit të Hekurudhave, e pastaj kjo do të ketë impakt pozitiv në ekonomi, në transportin e udhëtarëve dhe mallrave. Nuk do të lejojmë që askush të jetë mbi ligjin, askush të diskriminohet sepse ne jemi të barabartë në mesin e qytetarëve dhe para ligjit.
Ne si Qeveri në krye me zotin Haradinaj si kryeministër i Qeverisë së Kosovës do të jemi në shërbim të vazhdueshëm të qytetarëve dhe zgjidhjes së problemeve të tyre, do të zhvillojmë politika për Hekurudha dhe ekonominë në përgjithësi, theksoi ministri Lekaj.

Përurimi i projektit “furnizimi me vagonë të udhëtarëve” dhe rifillimi i operimeve në Linjën e Pejës në mënyrë simbolike u bë me prerjen e shiritit që u bë nga z. Pal Lekaj, Ministër i Infrastrukturës, z. Valdrin Lluka, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, z. Gelor Shala, Kryeshef Ekzekutiv i HK-Trainkos Sh.A dhe z. Sadik Kryeziu, Kryesues i BD të HK-Trainkos Sh.A.

Nga tetë trenat e ndërprerë muaj më parë në linjën e Pejës dhe të Hanit të Elezit rifillimi i operimeve do të bëhet vetëm me dy trena në linjën e Pejës (një në shkuarje dhe një në ardhje). Orari i këtyre trenave do të jetë i përshtatshëm për të gjithë ata punëtorë, studentë e qytetarë në udhëtimin e tyre të përditshëm. Shpresojmë se edhe për trenat tjerë Qeveria e vendit do të gjejmundësi të financimit të tyre dhe të gjithë trenat të jenë në shërbim të qytetarëve sipas orarit të mëparshëm.

Trainkos Sh.A brenda një periudhe të shkurtër do ta realizojë projektin e tij për t’i pajisur vagonët me rrjet të internetit me qëllim që udhëtarëve t’u ofrohen shërbime sa më efikase dhe të kenë komoditet gjatë udhëtimit me tren.

Projektit “furnizimi me vagonë të udhëtarëve” u financua nga  Qeveria e Republikës së Kosovës.