(Shqip) Ceremonia e përmbylljes së pjesës së trajnimeve të projektit RVO në ambientet e Hekurudhave të Kosovës – Trainkos Sh.A.

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Shqip.