Arkiva e Lajmeve
(Shqip) Trainkos organizon ngjarje rekreative për punëtorë veçanërisht femrat e Trainkos-it . Ngjarja e fundit është pjesëmarrja ne BO-Bowling, ku një herë në javë punëtoret e Trainkos-it e vizitojnë BO-Bowlingun ne Prishtinë dhe luajnë të ashtuquajturën “Loja me birila”. Kjo lojë organizohet me qëllim të motivimit të punëtoreve .
(Shqip) Menaxhmenti i Trainkos Sh. A mbështeti kërkesën e Shkollës fillore “Pjetër Bogdani” nga Prishtina, për shëtitjen me tren ne relacionin Prishtinë - Fushë Kosovë dhe anasjelltas.