Arkiva e Lajmeve
(Shqip) Menaxhmenti i Trainkos Sh. A mbështeti kërkesën e Shkollës fillore “Pjetër Bogdani” nga Prishtina, për shëtitjen me tren ne relacionin Prishtinë - Fushë Kosovë dhe anasjelltas.
(Shqip) Me kërkesën e “Shkollës Amerikane” në Prishtinë, me datën 22.09.2011 është bërë një udhëtim me tren me disa fëmijë të kësaj shkolle. Relacioni që përshkroi treni ishte Fushë Kosovë – Obiliq – Mitrovicë dhe anasjelltas.
Me kërkesën e përgjegjësve të SHF “Mileniumi i Tretë” – Prishtinë, me datën 22.05.2009 Hekurudhat e Kosovës organizuan një tren ekskursion për nxënësit e kësaj shkolle. Ishin tri paralelet e klasave të dyta të kësaj shkolle me mësueset e tyre përgjegjëse të cilët pas arritjes me autobus nga Prishtina u vendosën në Garniturën Motorike e […]
Me kërkesën e përgjegjësve të Institucionin parashkollor “Foleja Jonë” – Prishtinë, me datën 17.06.2011 Hekurudhat e Kosovës organizuan një tren ekskursion për nxënësit e këtij institucioni. Ishte udhëtimi i parë me tren në Kosovë i këtyre fëmijëve dhe pas vendosjes në tren dhe nisjes në orën 10.00 nga stacioni në Prishtinë të gjithë të entuziazmuar […]