Arkiva e Lajmeve
Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, 1 Qershorin, tashmë po bëhet tradicionale që fëmijët e kopshtit “Gëzimi Ynë” nga Fushë Kosova, ta festojnë së bashku me ne duke realizuar shëtitje me tren. Më një qershor stacioni i trenit në Fushë Kosovë ishte me i zhurmshëm se kurrë, aty kishin ardhur në festën e tyre fëmijët e kopshtit […]
Kompania Trainkos vazhdon t’u sigurojë  institucioneve arsmiore, mundësi të shëtitjeve me tren në të gjitha relacionet funksionale në Kosovë Kompania Trainkos vazhdon t’u mundësojë institucioneve arsmiore, shëtitje me tren në të gjitha relacionet funksionale në Kosovë, në kuadrin e kësaj mundësie të ofruar nga kompania jonë, nxënësit e ciklit të ulët nga “Amerikan School of […]
Më datën 23 prill 2012 një grup fëmijësh të moshave 5-6 vjeç, që frekuentojnë Institucionin Parashkollor ”Fatosat“ në Prishtinë, nën kujdesin e edukatorëve dhe zyrtarëve të kompanisë Trainkos, kanë realizuar një shëtitje edukative në hapësirat e punës së kompanisë Trainkos. Në këtë aktivitet fëmijët kanë pasur mundësinë të njoftohen me historikun, aktivitetet dhe të realizojnë […]
Trainkos organizon ngjarje rekreative për punëtorë veçanërisht femrat e Trainkos-it . Ngjarja e fundit është pjesëmarrja ne BO-Bowling, ku një herë në javë punëtoret e Trainkos-it e vizitojnë BO-Bowlingun ne Prishtinë dhe luajnë të ashtuquajturën “Loja me birila”. Kjo lojë organizohet me qëllim të motivimit të punëtoreve .
Menaxhmenti i Trainkos Sh. A mbështeti kërkesën e Shkollës fillore “Pjetër Bogdani” nga Prishtina, për shëtitjen me tren ne relacionin Prishtinë - Fushë Kosovë dhe anasjelltas.