Arkiva e Lajmeve
Me kërkesën e Shkollës së Mesme të Ulët  “Xhemajl  Mustafa” nga Prishtina më datën 21.02.2014. është organizuar një vizitë me tren në Hekurudhat e Kosovës. Udhëtimi është realizuar në relacionin Prishtinë – Fushë Kosovë dhe anasjelltas. Ndër vizitat e shumta që realizohen në  Trainkos Sh.A. kësaj radhe vizitorë kishim nxënësit e Shkollës së Mesme të […]
Bazuar në Ligjin 04/L-063 për Hekurudhat e Republikës së Kosovës, neni 18 paragrafi 3.1; 3.3, neni 109, 110, 111, Direktivës Evropiane për Siguri 2004/49/EC dhe Direktivës  Evropiane për Interoperabilitet 2008/57/EC, Mjetit të transportit për futje në shërbim duhet t’i jepet autorizimi  për futjen në shërbim nga organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore, kur të gjitha nënsistemet […]
Me datën 14 dhe 15 Shtator 2013, ka filluar projekti “Hajde” në mbështetje dhe promovim të kulturave të ndryshme në Kosovë dhe i sponsoruar nga Bashkimi Evropian dhe nga Këshilli i Evropës, në bashkëpunim të drejtpërdrejt me Ambasadën e Britanisë së Madhe në Prishtinë, me Trainkos Sh.A., me Infrakos Sh.A., Komuna e Pejës, Komuna e […]
Kompania Trainkos Sh.A priti sot një mysafir të veçantë, hirësinë e tij Ambasadorin e Mbretërisë së Britanisë, z. Jan Cliff, i cili shoqërohej nga Zyrtarja për Projekte në Ambasadën e Britanisë në Prishtinë znj. Miranda Shala. Ata u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv i Trainkos Sh.A, z. Ruzhdi Morina dhe Drejtori i Bizneseve Operuese, z. Besim […]