Arkiva e Lajmeve
Më 14.06.2016, në ambientet e Hekurudhave të Kosovës -Trainkos Sh.A. në një ceremoni zyrtare u shpalos përfundimi i projektit “Programi i Trajnimit për Trainkos-in” (RVO). Të pranishëm në këtë ceremoni ishin përfaqësuesi i Ambasadës së Holandës në Prishtinë, z. Adrian Prenkaj, zëvendës ambasadori i Holandës në Shkup z. Peter Verheyen, udhëheqësi i projekteve ndërkombëtare që […]
Fushë Kosovë, 29 mars 2016 Hekurudhat e Kosovës Trainkos Sh.A, në një ceremoni të organizuar bënë përurimin e lokomotivës 645, e cila u  realizua me mjetet e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Me rastin e përurimit të kësaj lokomotive, përveç menaxhmentit dhe punëtorëve të HK-Trainkos Sh.A, ishin të pranishëm edhe shumë mysafirë të tjerë si […]
Fushë Kosovë, 06 nëntor 2015 – Moduli i trajnimit të stafit të mirëmbajtjes sipas dinamikës së zbatimit të projektit RVO është mbajtur prej datës 26-31 tetor 2015. I udhëhequr dhe i mbajtur nga konsulenti i EIS-it z. Jan Schippers ka rezultuar me sukses nëse bazohemi në atë çka është planifikuar për këtë modul sipas projektit. […]
Fushë Kosovë, 06 tetor 2015 – Trajnimi makinistëve (grupi i II-të) sipas dinamikës së zbatimit të projektit RVO ka qenë i kompletuar dhe i plotësuar me disa imtësi të vogla të cilat janë propozuar për ndryshim nga trajnimi i grupit të I-rë. Përndryshe trajnimi është mbajtur me shumë sukses nga të njëjtit ligjërues dhe në […]
Në partneritet me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesi Special i BE, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komunën e Pejës, Komunën e Gjakovës, Birrën Peja, Agjensionin për Financim në Kosovë AFK dhe kompanitë hekurudhore Infrakos Sh.A. dhe Trainkos Sh.A., Organizata Joqeveritare për Promovimin dhe Menaxhimin e Trashëgimisë PHM-Perëndim ka shpallur Trenin e […]