Arkiva e Lajmeve
Me datën 15.06.2017 me kërkesën e American School of Kosova, është organizuar një shëtitje me tren për fëmijët/nxënësit  e kësaj shkolle. Udhëtimi është realizuar në relacionin Prishtinë – Pejë dhe anasjelltas. Hekurudhat e Kosovës – Trainkos Sh.A. organizojnë udhëtime për shëtitje me tren për fëmijë, fëmijët e këtij Institucioni Shkollor përjetuan kënaqësinë e udhëtimit me […]
Prishtinë 16 mars 2017 –  Dogana e Kosovës së bashku me Hekurudhat e Kosovës kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi, nënshkrimi u bë nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës z. Bahri Berisha dhe përfaqësuesit e hekurudhës z. Agron Thaçi Kryeshef i Infrakos Sh.A dhe Gelor Shala kryeshef i Trainkos Sh.A Ky Memorandum ka për qellim përcaktimin e […]
Hekurudhat e Kosovës Trainkos Sh.A.- Arrihet marrëveshja e bashkëpunimit në mes Hekurudhave të Kosovës Trainkos dhe kompanisë New Co Feronikeli në transportin vendor dhe ndërkombëtar të xehës së nikelit si dhe për mirëmbajtjes së vagonëve të mallrave, Kjo marrëveshje bashkëpunimi tregon qartë seriozitetin e lartë që treguan HK-Trainkos duke qenë lider në ofrimin e shërbimeve […]
Hekurudhat e Kosovës – Trainkos Sh.A, vënë në funksion Lokomotivën 009 (tipi G1700), e cila ka qenë jashtë operimi. Funksionalizimi i Lokomotivës 009 është realizuar pas riparimit gjeneral të saj, i cili u mundësua me mjetet e Qeverisë së Republikës së Kosovës.   Lokomotiva 009 është blerë në vitin 2006 nga Fondi i Buxhetit të […]
Mbështetja e Qeverisë së Mbretërisë Holandeze me Projektin e trajnimit të stafit ekzekutiv të TRAINKOS-it ka kulmuar me krijimin e mundësive për organizimin e Konferencës së mbajtur më 15 Shtator 2016. Kjo Konferencë është aprovuar dhe mbështetur nga të gjithë akterët relevant duke i pas parasysh proceset e ndryshimeve rrënjësore të sektorit hekurudhorë në Republikën […]